Om Barnsjukgymnasten.com

Barnsjukgymnasten.com är en sjukgymnastisk verksamhet för barn och ungdomar från 0 till 18 år som drivs av Leg. barn och ungdomssjukgymnasten Benedicte Cappelen. Benedicte har ett samverkansavtal med Region Skåne och alla behandlingar är kostnadsfria för barn upp till 18 år. Benedicte arbetar med ortopediska och neurologiska frågeställningar och diagnoser. Hon har en lång erfarenhet inom bedömning och utveckling av motorisk förmåga.

Som barnsjukgymnast har hon god erfarenhet av såväl sluten vård som poliklinisk verksamhet. Benedicte har även flera års erfarenhet både som skolsjukgymnast och som sjukgymnast inom barn och ungdomspsykiatrin, BUP.

Benedicte är dessutom utbildad ridterapeut och kan erbjuda sjukgymnastik på hästryggen på speciellt utbildade terapihästar.

Benedictes strävan är att barn och ungdomar ska må bra i sina kroppar och få eller ha en god fysisk självkänsla och självuppfattning. Benedicte arbetar framförallt inom områden som:

  • Motorisk utveckling
  • Idrott och hälsa
  • Rehabilitering
  • Fysisk aktivitet
  • Ergonomi
  • Ridterapi