Fysisk aktivitet

Nya hälsoproblem som övervikt, smärtande nackar och ryggar, dålig kondition med mera är en direkt följd av ett allt mer stillasittande liv. Vi kan hjälpa till med att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och att skapa en aktiv vardag. Förebyggande och meningsfull rehabilitering kräver noggrann kartläggning, exempelvis vid problem i nacke/axlar och rygg. Också här är ett samarbete med olika föreningar, skola, vård och omsorg av största betydelse.