Motorisk utveckling

motoriskFrån 0-12 år utvecklar barn sin grovmotorik. Den påverkas av barnets individuella förutsättningar, både egna och miljöns. En försenad eller av annan orsak nedsatt motorisk förmåga kan göra det svårt att vara delaktig i lek och fysiska aktiviteter med jämnåriga. Genom att identifiera styrkor och svagheter blir rätt träning viktig för en god motorisk utveckling.