Rehabilitering

Alla barn och unga som råkat ut för trauman, operationer, frakturer eller annan sjukdom som kräver rehabilitering är välkomna. Samarbete med skola och andra vårdgivare är en viktig del i rehabiliteringen.