Samarbetspartners

Barnsjukgymnasten har ett stort nätverk och ett nära samarbete med bland annat barnkliniker, sjukhus, ortopedmottagningar, elevhälsan, BVC, BUP och barnhabilitering. Vårdcentraler ger förutsättningar för en bra rehabilitering.

Barnsjukgymnasten har också ett samarbete med Syster Birgittas elevhälsa, www.systerbirgitta.se och besöker verksamhetens olika skolor.

Barnsjukgymnasten samarbetar och delar lokaler med Läkargårdens sjukgymnastik AB som drivs av leg. sjukgymnast Kristina Nilsson. Kristina har en lång erfarenhet från sluten och öppen vård och arbetar huvudsakligen med basal kroppskännedom, ortopedisk medicin, McKenzimetoden och akupunktur.

Tillsammans kan vi erbjuda alla åldrar från 0 till 100 plus professionell sjukgymnastik!